Penaja Wakaf Perpustakaan Digital Sekolah

Ini ada peluang untuk Anda menjadi Penaja Utama atau Penaja Berkumpulan Program Wakaf Perpustakaan Digital Sekolah-Sekolah di Malaysia.
Langkah 1

Isi borang sebagai Penaja Utama atau Penaja Berkumpulan.

Penaja Utama adalah Penaja yang membuat tajaan satu sekolah menggunakan satu nama sama ada Individu, NGO, Yayasan atau Syarikat.

Penaja Berkumpulan adalah kumpulan beberapa Penaja yang berkongsi menaja sebuah Sekolah.

Langkah 2

Pilih Negeri dan Daerah untuk Sekolah yang ingin ditaja.

Penaja boleh membuat tajaan di setiap Negeri di Malaysia atau di setiap Daerah di Malaysia

Langkah 3

Pilih Sekolah yang ingin ditaja. Ada 10,190 senarai Sekolah yang boleh ditaja. Penaja boleh pilih satu atau lebih daripada satu sekolah untuk ditaja. Tidak ada had tajaan.